La taula de presidents i presidentes de Federació Junta Fallera de Sagunt, reunida ahir dimarts 19 de gener, va començar a treballar en les possibles dates per a la celebració de les falles 2021.

Les dates que es remenen com a preferibles són l’última setmana de juny i la primera de juliol. Aquestes setmanes serien les més adequades a la nostra comarca, després d’estudiar les particularitats i celebracions de les diferents localitats que formen part de Federació.
En cas de ser impossible i que la situació sanitària no ho permetera, es passaria la celebració a setembre.

El passat 15 de gener ja es va constatar, després de la reunió de la taula de seguiment de les falles i Generalitat, la dificultat de celebrar al març les falles per l’actual situació epidemiològica. Davant aquesta situació, la recomanació per part de la Conselleria de Sanitat va ser celebrar-les a partir del segon semestre de l’any.

A causa de les diferents circumstàncies de cada corporació fallera, és inviable proposar una data conjunta per a totes, per la qual cosa correspon a cada agrupació buscar la més adequada per al seu col·lectiu. En el cas de la nostra comarca, les dates proposades de juny-juliol es consideren la millor opció.

L’objectiu des de Federació i la taula de presidents i presidentes és continuar treballant per les falles 2021, sempre tenint en compte que la celebració de les mateixes està subjecta al que sanitàriament estiga permés en aqueix moment i amb el compromís de complir la normativa sanitària vigent sempre.

Des de Federació s’és conscient que la situació excepcional que estem vivint marcaran les futures falles i la manera de celebrar-les, però això no minva la il·lusió i el compromís per celebrar-les quan la situació ho permeta.