Falla Gilet

Comissió Nº:  22

Casal faller:  C/ La Morera, 16 (Gilet)

Monument: Plaça La Estrella 


COMISSIÓ INFANTIL

Fallera Major Infantil

REBECA CAMPOS I ROZALÉN

Artista: ANTONIO ANDRÉS

Lema: “ANDALE!”

Secció:

President Infantil

IZAN NÚÑEZ I GARCÍA


COMISSIÓ MAJOR

Fallera Major

BELÉN CLIMENT I CORTÉS

Artista: IGNACIO FERRANDO

Lema: “LA FALLA DE LA CORBA ”

Secció:

President

JUANJO MELCHOR I MOZO