Falla Doctor Palos

Comissió Nº: 11

Casal faller: C/ Numancia, 13

Monument: Avd. Dr. Palos amb C/ Roma 


COMISSIÓ INFANTIL

Fallera Major Infantil

ANDREA SERRANO SÁNCHEZ

Artista: LA COMISSIÓ

Lema: “Somriu….. Estem de nou aci”

Secció: 3ª

President Infantil

ALFREDO FERRER I GARCÍA


COMISSIÓ MAJOR

Fallera Major

Artista: RUBENS MARZÁ

Lema: “El pasat est present”

Secció:

President

GERMÁN ESTELLER I LLACER