Falla El Romano

Comissió Nº: 19

Casal faller: Plaça Cronista Chabret, 25

Monument: Cronista Chabret
amb Capitán Pallarés

Pàgina Web


COMISSIÓ INFANTIL

Fallera Major Infantil

NATALIA FAJARDO I CARDONA

Artista: JOAN TORRES

Lema: ““Llegendes”

Secció:

President Infantil

JORGE HUGUET I SARRIÓN


COMISSIÓ MAJOR

Fallera Major

ANDREA VILA I ALÓS

Artista: RAFA CHELI

Lema: “China”

Secció:

President

MIGUEL HUGUET I PÉREZ