RAFAEL BURGOS I OLIVER

PRESIDENT EXECUTIU

.

ALESSANDRO REGOLI

MEMBRE HONORÍFIC

.

VICEPRESIDENT GENERAL

MIGUEL HUGUET I PÉREZ

VPTE. RELACIONS EXTERNES

ANTONIO FRESNO I ORTIZ

VPTE. SECTOR 1 ESPORTS

PATXI MARTINEZ I LÓPEZ

.

VPTE. SECTOR 2 CULTURA

RICARDO ANTONINO I PÉREZ

PARDOWEB

VPTE. SECTOR  3  COMUNICACIÓ INFORMÀTICA I WEB

DAVID PARDO I MARTÍN

VPTE. SECTOR 4 FESTEJOS

AITOR MUÑOZ I OLIVER

.

SECRETARIA GENERAL I INCIDÈNCIES

NATHALIE MARTIN I GONZÁLEZ

VICE-SECRETARIA GENERAL I AGENDA FFMM

PATRICIA BURGOS I SAYAS

VICE-SECRETARIA DE RECOMPENSES

LIDIA SARRIÓN I NAVARRO

.

VICE-SECRETARIA DE  RECOMPENSES

Mª JESÚS MARTÍNEZ I MARTÍNEZ

VICE-SECRETARIA DE  RECOMPENSES

SUSANA CALVO I GARCÍA

TRESORER

 VICENTE MATEO I TORTAJADA

.

PROMOCIÓ LINGÜSTICA / RRPP

LAURA CATALUNYA I MELCHOR

gimeno

XARXES SOCIALS / REL. EMPRESARIAL

FRANCISCO GIMÉNEZ I RODRIGUEZ

bono

DELEGAT DE COMUNICACIÓ

FRANCISCO BONO I CENTELLES

.

GABINET PREMSA

ANTONIO J. FRESNO I SANCHÍS

ASSESSOR JURÍDIC

GERMAN ROS I LOZANO

DELEGAT DE FESTEJOS

RUBEN ROSADO I SERRANO

.

DELEGAT DE FESTEJOS

GERMAN CABO I BLÁNQUEZ

PLAYBACKS – CAVALCADES

DAVID INDIANO I DE ROSA

DELEGAT DE FESTEJOS

JUAN LUIS RODRIGUEZ I ALONSO

.

DELEGAT DE FESTEJOS

JUAN RAMON ABAD I PARICIO

DELEGAT DE FESTEJOS

VICENTE CUENCA I TERUEL

DELEGADA DE CULTURA

ROSA BADÍA I PÉREZ

.

DELEGAT DE CULTURA

JUAN JOSÉ MELCHOR I MOZO

DELEGAT DE CULTURA

GABY COLLADO I SORIA

DELEGAT D’ESPORTS

CARLES CATALUNYA I MELCHOR

.

ruben

SECRETARI ESPORTS

RUBÉN LUCAS LUCAS I RAHONA

COORDINADOR FFMMS I CORT

MIGUEL ARENAS I CHICA

PROTOCOL / INDUMENTÀRIA

GIORGIO GUILLOT I ARTES

.

v-martin

RRPP GERMANAMENT

JUAN CARLOS REQUENA I FRESNO

RRPP GERMANAMENT

LUIS DIEGO I BAEZA

RESPONSABLE FFMM

ROSA ROMERO I GONZÁLEZ

.

COORDINADOR FFMMS I CORT

MIGUEL ARENAS I CHICA

RESPONSABLE FFMMS I CORT

LAURA MARTÍNEZ I PUENTE

RESPONSABLE FFMM I CORT

LIDIA GARCÍA I MARTÍNEZ

.

RESPONSABLE FFMMS I CORT

LAURA MANCHÓN I SAURA

RESPONSABLE FFMMS I CORT

BELEN MARZO I MUÑOZ

..

RESPONSABLE FFMM I CORT

LOURDES CRISOL I BARRACHINA

.

..