HORARI DE LA CREMÀ DE LAS FALLES DE SAGUNT


1º Tronaor 11:00 PROTECCIÓ CIVIL

1º Ibérica 11:00 BOMBERS
1º Teodoro Llorente 11:00 BOMBERS
1º Plaza del Sol 11:00 BOMBERS
1º Churruca 11:00 BOMBERS
2º Doctor Palos 11:45 PROTECCIÓ CIVIL
2º Plaza Mare Nostrum 11:45 BOMBEROS
2º Luis Cendoya 11:45 BOMBERS
2º Palmereta 11:45 BOMBERS
2º Els Vents 11:45 BOMBERS
3º La Palmera 12:30 PROTECCIÓ CIVIL
3º La Marina 12:30 BOMBEROS
3º La Victoria 12:30 BOMBEROS
3º Eduardo Merello 12:30 BOMBEROS
3º El Romano 12:30 BOMBERS
4º Santa Anna 01:30 PROTECCIÓ CIVIL
4º Plaza Rodrigo 01:30 BOMBERS
5º El Palleter 02:00 BOMBERS
1º Avinguda 11:00 FALLERS
1º El Remei 11:00 FALLERS
1º Mocaor 11:45 FALLERS
1º Faura 11:00 FALLERS
2º Gilet 12:00 FALLERS
2º El Mercat 11:45 FALLERS
2º Tabalet 12:30 FALLERS
San Francesc NO
Baladre NO
3 de abril NO
La Vila NO
Nou Montiver NO

Nota: Aquests horaris són teòrics, si pateix algun retard una falla s’anirà acumulant en les següents, per la qual cosa és de gran importància tenir els materials disposats per a iniciar la cremà, a l’arribada dels Bombers.

JEFE DE PARQUE SAGUNTO

Fdo.: Antonio Molina

Sagunto, 17 de Marzo 2015