La Falla Rodrigo guanya el primer premi de la secció especial que la fa com la millor Falla de Sagunt 2022


FALLES GRANS


SECCIÓ ESPECIAL


1º FALLA PLAÇA RODRIGO – Millor falla de Sagunt  - Millor pintura

2º FALLA LA VICTÓRIA

3º FALLA LA MARINA -  Enginy i gràcia 

4º FALLA EL PALLETER

5º FALLA GILET

6º FALLA EDUARDO MERELLO

SECCIÓ PRIMERA


1º FALLA  LUIS CENDOYA  - Millor pintura - Enginy  i gràcia 

2º FALLA LA PALMERETA

3º FALLA SANTA ANNA

SECCIÓ SEGONA


1º FALLA EL TABALET - Millor Pintura

2º FALLA  PLAÇA DEL SOL -  Enginy i gràcia 

3º FALLA EL MERCAT

4º FALLA XURRUCA HISPANITAT

5ª FALLA PLAÇA MARE NOSTRUM

6ª FALLA LA PALMERA

7º FALLA LA VILA

8º ELS VENTS

SECCIÓ TERCERA


1º FALLA TEODORO LLORENTE  - Millor pintura  - Enginy i gràcia

2º FALLA AVINGUDA

3º FALLA AVD, DOCTOR PALOS

SECCIÓ QUARTA


1º FALLA PLAÇA IBÉRICA -  Enginy i gràcia

2º FALLA EL MOCADOR  - Millor pintura  

3º FALLA EL ROMANO

SECCIÓ CINQUENA


1º FALLA AVD. 3 D’ABRIL  Enginy i gràcia - Millor pintura 

2º FALLA VILA DE FAURA

3º FALLA  SANT FRANCESC

SECCIÓ SISENA


1º FALLA NOU MONTIBER – Enginy i gràcia  - Millor pintura 

2º FALLA  BALADRE

3º FALLA EL TRONAOR

CRÍTICA LOCAL 


1º FALLA GILET

2º FALLA EL PALLETER

3º EXAECUO FALLA SANTA ANNA

3º EXAECUO FALLA PLAÇA RODRIGO

FOTOS: CARMEN GUILLÉN