CAVALCADA DE SAGUNT 2016


CARROSSA1º FALLA EL TABALET
2º FALLA EL ROMANO
3º FALLA DOCTOR PALOS
4º FALLA SANTA ANNA

DISFRESSES1º FALLA LA PALMERA
2º FALLA EL ROMANO
3º FALLA SANT FRANCESC

BALL1º FALLA LA PALMERA
2º FALLA AVINGUDA
3º FALLA NOU MONTIBER

COMPARSA1º FALLA LA PALMERA
2º FALLA DOCTOR PALOS
3º FALLA EL ROMANO

CAVALCADA PORT DE SAGUNT 2016


CARROSSA1º FALLA EDUARDO MERELLO
2º FALLA PLAÇA IBERICA
3º FALLA EL PALLETER
4º FALLA LA PALMERETA

DISFRESSES1º FALLA TEODORO LLORENTE
2º FALLA PLAÇA MARE NOSTRUM
3º FALLA LA VICTORIA

BALL1º FALLA PLAÇA IBERICA
2º FALLA PLAÇA MARE NOSTRUM
3º FALLA PLAÇA DEL SOL

COMPARSA1º FALLA PLAÇA IBERICA
2º FALLA PLAÇA MARE NOSTRUM
3º FALLA PLAÇA RODRIGO

FOTOS: PACO BONO