Falles de Sagunt

Festa d’Interés Turístic Nacional

<!--:es-->La cremà puso punto final a las Fallas de 2018<!--:--><!--:va-->La cremà va posar punt final a les Falles de 2018<!--:-->

La jornada de San José, onomàstica que se celebra el 19 de març, va culminar amb la cremà de les falles que es van plantar el passat dia 14 en el Camp de Morvedre, una nit plena d’emocions posat que marca el punt final de la festa josefina en la comarca, com bé saben els representants de les comissions falleres, així com les Falleres Majors de la Federació Junta Fallera de Sagunt que van viure una intensa vetlada.

D’aquesta manera, la Fallera Major Infantil de la Federació Junta Fallera de Sagunt, Andrea Escribà i Fernàndez, va acudir, al costat de la seua Cort d’Honor, a gaudir de la cremà de la falla infantil de la Marina, guanyadora del primer premi de secció Especial, compartint aquesta nit amb els representants d’aquesta comissió, Judith Alcaide i Matías Alberto Marco, amb els qui va encendre la metxa amb la qual es posava fi a aquest monument guanyador.

Crema18_1 Crema18_2 Crema18_3 Crema18_4 Crema18_5 Crema18_6 Crema18_7 Crema18_8 Crema18_9 Crema18_10 Crema18_11

Per la seua banda, la seua homòloga adulta, Mar Gimeno i López, acompanyada de la seua Cort d’Honor va poder acompanyar a la seua comissió, Plaça del Sol durant la cremà de la falla gran abans d’acudir fins a la demarcació de la falla La Victòria, que havia aconseguit el primer premi també de la secció Especial, per a participar en aquest emotiu moment al costat de la Fallera Major d’aquesta comissió, Paula Marrón, i el seu president, José Francisco Guillén.

Crema18_12 Crema18_13 Crema18_14 Crema18_16 Crema18_17 Crema18_18 Crema18_19 Crema18_20 Crema18_21 Crema18_22

Amb la cremà dels monuments fallers de la comarca, s’acomiaden les Falles 2018, uns festejos multitudinaris que han comptat amb gran presència de turistes i visitants, malgrat el mal temps que ha produït danys en algunes falles plantades en la capital del Camp de Morvedre. Adéu Falles 2018…Benvingudes Falles 2019!!!

Crema18_23

FOTOS: PACO BONO
La jornada de San José, onomástica que se celebra el 19 de marzo, culminó con la cremà de las fallas que se plantaron el pasado día 14 en el Camp de Morvedre, una noche llena de emociones puesto que marca el punto final de la fiesta josefina en la comarca, como bien saben los representantes de las comisiones falleras, así como las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunto que vivieron una intensa velada.

De este modo, la Fallera Mayor Infantil de la Federación Junta Fallera de Sagunto, Andrea Escribá Fernández, acudió, junto a su Corte de Honor, a disfrutar de la cremà de la falla infantil de La Marina, ganadora del primer premio de sección Especial, compartiendo esta noche con los representantes de esta comisión, Judith Alcaide y Matías Alberto Marco, con quienes encendió la mecha con la que se ponía fin a este monumento ganador.

Crema18_1 Crema18_2 Crema18_3 Crema18_4 Crema18_5 Crema18_6 Crema18_7 Crema18_8 Crema18_9 Crema18_10 Crema18_11

Por su parte, su homóloga adulta, Mar Gimeno López, acompañada de su Corte de Honor pudo acompañar a su comisión, Plaza del Sol durante la cremà de la falla grande antes de acudir hasta la demarcación de la falla La Victoria, que había logrado el primer premio también de la sección Especial, para participar en este emotivo momento junto a la Fallera Mayor de esta comisión, Paula Marrón, y su presidente, José Francisco Guillén.

Crema18_12 Crema18_13 Crema18_14 Crema18_16 Crema18_17 Crema18_18 Crema18_19 Crema18_20 Crema18_21 Crema18_22

Con la cremà de los monumentos falleros de la comarca, se despiden las Fallas 2018, unos festejos multitudinarios que han contado con gran presencia de turistas y visitantes, a pesar del mal tiempo que ha producido daños en algunas fallas plantadas en la capital del Camp de Morvedre. Adiós Fallas 2018…¡¡¡Bienvenidas Fallas 2019!!!

Crema18_23

FOTOS: PACO BONO

Novetats recents

Les Falles, Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO

Cerca

Calendari

© 2023 ZapInformática