BocetosMarina16_004

BocetosMarina16_003

Aquest diumenge 27 de novembre de 2016 la A.C. Falla la Marina va celebrar un acte en el Centre Aragonés del Port Sagunt de presentació dels esbossos de les seues falles per al present exercici 2017: la falla gran baix el lema “Seduccions” d’Antonio Verdugo Ballester i la falla infantil baix el lema “.. de dragons, bruixes i Macs” de Raúl Garcia Pertusa. L’acte va ser senzill i vistós que va ser amenitzat pel grup de rondalles de la falla.

BocetosMarina16_001

BocetosMarina16_002