La Falla El Palleter guanya el primer premi de la secció especial que la fa com la millor falla infantil de Sagunt 2021


FALLES INFANTILS


SECCIÓ ESPECIAL


Fallas2021_Palleter-2

1º FALLA EL PALLETER – Millor falla infantil de Sagunt -  Enginy i gràcia - Millor pintura
2º FALLA LA MARINA
3º FALLA PLAÇA RODRIGO

4º FALLA PALMERETA

5º FALLA XURRUCA-HISPANITAT
6º FALLALA VICTORIA

7º FALLA PLAÇA DEL SOL

SECCIÓ PRIMERA


Fallas2021_LuisCendoya

1º FALLA LUIS CENDOYA - Millor pintura  - Enginy i gràcia
2º FALLA  EDUARDO MERELLO

3º FALLA LA PALMERA4º FALLA ELS VENTS

5º FALLA PLAÇA MARE NOSTRUM

SECCIÓ SEGONA


Fallas2021_Gilet

1º FALLA  GILET
2º FALLA EL MOCADOR - Millor pintura 
3º FALLA TEODORO LLORENTE Enginy i gràcia

SECCIÓ TERCERA


1º FALLA  DOCTOR PALOS  – Millor pintura
2º FALLA EL TRONAOR  – Enginy i gràcia
3º FALLA VILA DE FAURA

SECCIÓ QUARTA


Fallas2021_Romano

1º FALLA  EL ROMANO - Enginy i gràcia 
2º FALLA LA VILA - Millor pintura
3º FALLA  EL MERCAT

SECCIÓ CINQUENA


Fallas2021_SantaAnna-2

1º FALLA SANTA ANNA  - Enginy i gràcia
2º FALLA EL TABALET -  Millor pintura
3º FALLA PLAÇA IBÉRICA

SECCIÓ SISSENA


Fallas2021_3Abril

1º FALLA 3 D’ABRIL  - Enginy i gràcia
2º FALLA AVINGUDA
3º FALLA NOU MONTIBER - Millor pintura  
4º FALLA SANT FRANCESC
5º FALLA BALADRE

CRÍTICA LOCAL INFANTIL


1º FALLA 3 D’ABRIL
2º FALLA SANTA ANNA
3º FALLA EL PALLETER

FOTOS: CARMEN GUILLÉN