FALLES INFANTILS


SECCIÓN ESPECIAL


PALLETER INF

1º PALLETER – Millor falla Sagunt -  Ingeni i gràcia
2º MARINA - Millor pintura
3º VICTORIA
4º PALMERETA

SECCIÓN PRIMERA


RODRIGO INF

1º RODRIGO - Millor pintura - Ingeni i gràcia
2º LUIS CENDOYA
3º EDUARDO MERELLO
4º ELS VENTS
5º XURRUCA HISPANITAT

SECCIÓ SEGONA


TRONAOR INF

1º TRONAOR - Millor pintura - Ingeni i gràcia
2º PLAZA IBERICA
3º EL ROMANO
4º DR. PALOS

SECCIÓ TERCERA


GILET INF

1º GILET - Millor pintura - Ingeni i gràcia
2º MARE NOSTRUM
3º TEODORO LLORENTE

SECCIÓ QUARTA


SANTA ANNA INF

1º SANTA ANA - Millor pintura - Ingeni i gràcia
2º REMEI
3º PLAZA DEL SOL

SECCIÓ CINQUENA


PALMERA INF

1º PALMERA - Millor pintura - Ingeni i gràcia
2º MERCAT
3º TABALET

SECCIÓ SISENA


LA VILA INF

1º LA VILA - Ingeni i gràcia
2º AVINGUDA - Millor pintura 
3º MOCADOR

SECCIÓ SETENA


FAURA INF

1º VILA DE FAURA - Millor pintura - Ingeni i gràcia
2º BALADRE
3º SANT FRANCESC
4º TRES D’ABRIL

CRÍTICA LOCAL INFANTIL


1º EL PALLETER
2º EDUARDO MERELLO
3º ELS VENTS

FOTOS: PACO BONO