Les falles de la comarca del Camp de Morvedre invertiran un total de 489.450 euros en els monuments, tan majors como infantils, que es plantaran en les properes festes josefines de 2015. En total, les comissions de la Federació Junta Fallera de Sagunt muntaran 59 monuments: 30 d’ells grans i la resta infantils. Així doncs, les falles morvedrines van a gastar un total de 110.250 euros en els seus monuments infantils i 379.200 en els majors.

L’any passat es varen invertir 468.950 euros, repartits entre els monuments infantils 100.300 i els majors 368.650, el que vol dir que aquest any les comissions gastaran 20.300 euros més.

a96a

En la categoria major la classificació és la següent:

SECCIÓ ESPECIAL – Eduardo Merello (36.000 euros), Plaça Rodrigo, El Palleter, La Victòria (35.000 euros) i La Marina (32.000 euros)

SECCIÓ PRIMERA – Luis Cendoya (22.000 euros), La Palmereta (20.000 euros) i Els Vents (17.000 euros)

SECCIÓ SEGONA – Churruca-Hispanitat (13.000 euros), Santa Anna (11.500 euros), Plaça Mare Nostrum (11.000) i Plaça del Sol (10.800 euros)

SECCIÓ TERCERA – Romano, El Tabalet (10.000 euros), Plaça Ibérica, La Palmera, Doctor Palos (8.500 euros) i Teodoro Llorente (8.000 euros)

SECCIÓ QUARTA – La Vila (6.000 euros), Gilet, El Mercat (5.000 euros) i Tres d’Abril (4.800 euros)

SECCIÓ CINQUENA – Vila de Faura (4.500 euros), El Mocador (4.000 euros), El Tronaor (3.900 euros)

SECCIÓ SISENA – Sant Francesc (3.500 euros), El Remei (3.300 euros), Nou Montíber (3.000 euros), Avinguda (2.900 euros) i Baladre (1.500 euros)
a97a

Pel que fa a la categoria infantil, la classificació queda de la següent manera:

SECCIÓ ESPECIAL – La Victòria (15.000 euros), La Palmereta (11.000 euros), La Marina i El Palleter (11.000 euros)

SECCIÓ PRIMERA – Churruca-Hispanitat, Eduardo Merello (7.000 euros), Luis Cendoya (6.800 euros), Plaça Rodrigo (6.500 euros) i Els Vents (6.000 euros);

SECCIÓ SEGONA – El Tronaor (3.900 euros), Plaça Ibérica (3.800 euros), El Romano i Doctor Palos (3.000 euros)

SECCIÓ TERCERA – Plaça Mare Nostrum (2.500 euros), Teodoro Llorente i Gilet (2.000 euros)

SECCIÓ QUARTA – Santa Anna (1.500 euros), El Remei (1.350 euros) i Plaça del Sol (1.200 euros)

SECCIÓ CINQUENA – La Palmera (1.000 euros), El Mercat (900 euros) i El Tabalet (900 euros)

SECCIÓ SISENA – La Vila (800 euros), El Mocador (700 euros) i Avinguda (600 euros)

SECCIÓ SETENA – Tres d’Abril, Sant Francesc, Vila de Faura (500 euros) i Baladre (300 euros).