Exaltacion2019B_132

Les falles del Camp de Morvedre, representades en la taula de presidents i presidentes, van aprovar, el passat 21 d’abril, la proposta de canvi de calendari presentat per Federació Junta Fallera de Sagunt el 3 de març. Aquesta proposta afectaria principalment els actes de proclamació i exaltació que passen de setembre a juny.

D’aquesta manera, el que es pretén amb aquestes noves dates és evitar els inconvenients del mes de Setembre, amb el viatge de la delegació de Federació a Cecina i les inclemències del temps patides els últims anys en aquestes dates.

A més, la proposta busca que el període entre l’elecció i l’Exaltació no siga tan dilatat com en l’actualitat, la qual cosa provoca la convivència, durant 4 mesos, de les falleres majors entrants i sortints. Amb aquestes noves dates, una vegada triades, les falleres majors entrants podran gaudir del seu regnat des del moment en el qual són triades.

La proposta, presentada a principis de març per l’executiva de Federació Junta Fallera de Sagunt, es posarà en marxa en l’exercici 2022, de manera que les candidates que es presenten siguen coneixedores d’aquest canvi de dates i no afecte les actuals falleres majors i a les condicions amb les quals es van presentar.

La taula de presidents i presidentes va aprovar aquests canvis amb 16 vots a favor, 11 en contra i 3 abstencions. D’aquesta manera, el calendari quedaria de la següent manera: en la primera reunió d’abril de taula de presidents i presidentes s’obriria el termini per a presentar candidates a Falleres Majors, el comiat es celebraria a la fi del mes d’abril, a principis de maig es realitzaria l’elecció i ja al juny, a finals, la proclamació i l’exaltació.