CendoyaSanCristofol17_ 1

Les Falleres Majors de la falla Luis Cendoya, Patricia Romera i María Albalat, al costat dels presidents d’aquesta longeva comissió del Port de Sagunt, Juan Carlos i Pablo Requena, van visitar el Centre Ocupacional Sant Cristòfol de Sagunt on van poder conèixer de primera mà el treball que es realitza en matèria de reciclatge, ceràmica, jardineria, vímet i per la recuperació dels coneguts colchos, artesania saguntina que mantenen viva des d’aquest centre.

CendoyaSanCristofol17_ 2

A més van poder presenciar els últims retocs del monument que aquest centre plantarà per a celebrar la festa josefina al costat del director del mateix, Pedro José Rubio, qui, a més, ha col·laborat en el llibret d’aquesta comissió amb un article sobre la relació que aquest centre té amb el món de les falles