L’associació cultural Falla la Vila de Sagunt ha presentat el passat diumenge el llibret de l’exercici 2021-2022 amb el títol “la mar de…”. Segons expliquen “la mar de… és una expressió valenciana que significa, ‘molta quantitat o molt número d’una certa cosa: Tinc la mar de falles. Ha caigut la mar de neu. Es fa la mar d’il·lusions. Està la mar de content’, els valencians i valencianes tenim paraules que en altres idiomes no tenen definició i esta és una d’elles.”

En este sentit des de la falla han pres la premissa de que “vivim en una societat individualista que ha crescut en aquesta pandèmia de la COVID-19. Necessitem tornar a sentir-nos un, tots a una veu, per tal de poder afrontar el futur des d’una perspectiva de canvi” i és per això “És per això que el nostre llibret fa un recorregut pels nostres monuments, on tindrem una de cal i una d’arena fins a trobar-nos en un eix central amb l’esperança que el canvi està present”.

Com a novetat d’enguany la falla compta amb un llibret infantil que poden entendre, llegir i gastar els xiquets i xiquetes de la falla el qual ha comptat amb la col·laboració de Kivi Osma, Joan Torres, Celia Peris, Alfred Estellés, Jose Lluesma, David Garcia i Albert Llueca entre d’altres. El llibret parla de la Plaça Major de Sagunt el punt neuràlgic de la Falla.

El llibret literari de la Falla La Vila aposta, aprofitant la capitalitat de València del disseny WDCV2022, per parlar de “DISSENY SOSTENIBLE”.

Però quina definició agafem de disseny sostenible? El disseny sostenible implica pensar tant que podem optimitzar o canviar per a contaminar menys, reduir despeses d’energia o recursos, o planejar com el producte que estem creant pot ser reutilitzat o reciclat, com les seues implicacions en els diferents nivells de l’economia, i sense oblidar-nos de les seues repercussions en la societat.

Entenem per disseny sostenible aquella filosofia de disseny d’objectes físics o de serveis d’acord amb els tres vessants de la sostenibilitat: econòmica, social i mediambiental.

El disseny sostenible abasta tot el cicle de vida del producte o servei des d’una perspectiva de 360 graus, però tenint en compte altres conceptes més enllà del medi ambient, com poden ser els drets humans, el desenvolupament local, el comerç just o el consumisme, sent la responsabilitat i l’ètica ingredients fonamentals.

Segons l’acadèmic del disseny Ezio Manzini el disseny sostenible és un disseny estratègic de l’activitat que transforma els sistemes existents i crea altres nous caracteritzats per materials de baixa intensitat energètica i una alta potencialitat per a la regeneració dels contextos de la vida.

Els valencians i valencianes som una societat de canvi, estem acostumats a canviar. Els fallers i falleres, i el seu teixit productiu, no podia quedar-se fora d’eixe canvi constant i és per això que volem donar a conèixer allò que en el món faller se li pot dir tradició i que es pot convertir en un producte o servei sostenible eixint del món festiu i assentant-se en el món real. Un bot possible gràcies a l’administració, a les emprenedores i els emprenedors, i els prescriptors i les prescriptores d’eixos productes i serveis.

Per a aquesta tasca s’ha comptat amb diferents col·laboradors i col·laboradores entre elles Isamar Herrera, Teresa Garcia, Enric Nomdedéu Miquel Soler, Juan Pedro Sánchez, Jose Maria Chiquillo, Francisco Puche, Maria José Viñals, Maria Josep Picó, Josep Vicent Boira i Carles Dolç entre d’altres.

Llibret disponible en https://issuu.com/fallalavila