Mocador_VGA_17

 

La Falla el Mocador és la primera entitat del Camp de Morvedre en sumar-se al Pacte que ha iniciat la Conselleria d’Igualtat de la Generalitat Valenciana.
Un pacte necessari

Vivim en una societat en què, malgrat haver assolit una igualtat formal i legal entre homes i dones, aquesta no es veu en la realitat del dia a dia. Aquesta igualtat real que volem viure homes i dones cada dia s’ha de construir amb un compromís institucional i social, situant el problema de la desigualtat com un problema social estructural, tal com demanen els moviments feministes. En aquest context, en què la pitjor de les conseqüències de la desigualtat són les violències masclistes, és el moment que governs i institucions ens impliquem en les demandes socials i fem un pas avant.

En conseqüència, el Consell ha impulsat el Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista, que recull les propostes de la Subcomissió sobre l’eradicació de la violència de gènere de Les Corts i de l’informe sobre l’atenció i protecció a les víctimes del Síndic de Greuges, i va de la mà dels moviments socials feministes que lluiten per la igualtat, fent un front comú des de les institucions, i comprometent-nos en accions concretes encaminades a l’eradicació del patriarcat en la societat valenciana.

Amb aquest pacte, les institucions valencianes, els partits polítics, les universitats, els mitjans de comunicació, els cossos de justícia i seguretat pública, entitats i organitzacions de la societat civil i la ciutadania ens comprometem a lluitar contra tot tipus de violència cap a les dones, en tots els vessants. Així, les firmants i els firmants ens comprometem a complir, fer complir i promoure aquest pacte i invitem tota la ciutadania, organitzada o a títol personal, a adherir-se i implicar-se en aquesta lluita.

Accions a la Falla

Signant El PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA la Falla El Mocador vol garantir unes falles segures i lliures de violència masclista, Feminitzar les falles,

Trencar els murs que invisibilitzen la violència de gènere i masclista i socialitzar-ho com un conflicte polític i social en el nostre àmbit utilitzant llenguatge no sexista i desenvolupant una falla coherent Amb el Pacte.