L’AC FALLA MOCADOR en nom de la FEDERACIÓ LLETRES FALLERES,,amb el patrocini del Departament de Cultura de l’Ajuntament de Sagunt, convoquen la IX edició del Premi Mocador i Premi Emili Llueca d’Assaig sobre Falles i Cultura Popular Valenciana, publicat en un llibret de falla, amb l’objectiu de premiar el treball que fan les comissions falleres en els llibrets en la promoció de l’ús del valencià.

PremisMocador2015

Els assajos han de tindre una extensió mínima de 12.000 caràcters i un màxim de 100.000, amb espais inclosos, i s’han de remetre per correu electrònic a l’adreça premimocador@lletresfalleres.info

El límit d’admissió dels treballs són les 23.59 hores del dia 14 de febrer de 2018.

El PREMI MOCADOR és de 300 euros, dividit al 50 % entre l’autor o autors de l’assaig i la comissió de la falla que el publica en el seu llibret (150 euros per a l’autor i 150 euros per a la comissió), juntament amb un diploma i un estendard acreditatiu.

El PREMI EMILI LLUECA és de 200 euros, dividit al 50 % entre l’autor o autors de l’assaig i la comissió de la falla que el publica en el seu llibret (100 euros per a l’autor i 100 euros per a la comissió), juntament amb un diploma i un estendard acreditatiu

Descarrega Bases PREMIS MEL 2018 ací:  http://lletresfalleres.info/pdfs/bases_premis_lletres_18.MocadorLlueca.pdf