El programa d’activitats organitzat per la A.C. Falla El Romano relacionat amb la Violència de Gènere, concretament en els reptes socials del segle XXI: infància, joventut i etapa adulta.

Cartel VG

Un equip de professionals especialitzades en violència sobre la dona, de les disciplines de psicologia i dret, tractaràn distints aspectes relacionats amb la violència impartint conferències incloses en tres cicles.

Així, un primer cicle es centrarà en la Prevenció i Joventut en la VG, facilitant així guies a mares i pares amb adolescents que puguen patir VG i tractaràn la coeducació com a ferramenta bàsica en la lluita contra la desigualtat entre hòmens i dones. A més, s´utilitzarà la música com a mitjà per a fomentar la igualtat (o desigualtat).

Un segon cicle tractarà sobre els drets de les dones que patixen violència, els mites de la mateixa, així com els malestars que la violència pot generar en les dones. El cine també serà objecte d’anàlisi de la desigualtat existent en la societat, a través d’un videoforum amb l’emissió d’una sèrie de pel·lícules, després de les quals s’analitzaràn distints aspectes que incidixen en la realitat de les dones en la societat.

Finalment, el tercer cicle de conferències es centra en la infància, en els xiquets i xiquetes. En les conferències programades es tractaràn aspectes com les greus conseqüències de la violència en els fills i filles. D’altra banda, s’aprofundirà en l’educació en igualtat, a través del joc, la música i el cine.

Totes les activitats seràn al nostre casal (plaça Cronista Chabret, 25) i són per al públic en general.