CremaSagunto17

CremasPuerto17

Nota: Aquests horaris són teòrics, si pateix algun retard una falla s’anirà acumulant en les següents, per la qual cosa és de gran importància tenir els materials disposats per a iniciar la cremà, a l’arribada dels Bombers.

JEFE DE PARQUE SAGUNTO