Falla Els Vents

Comisión Nº: 45

Casal fallero: C/ Vent de Gregal,  17b izq

Monumento: Vent de Gregal


COMISIÓN INFANTIL

Fallera Mayor Infantil

VALERIA ARMERO SOLER

Artista:MIGUEL BALAGUER

Lema:“ELEMENT-ARI”

Sección:

Presidente Infantil

DAVID GALLARDO BELMONTE


COMISIÓN MAYOR

Fallera Mayor

Mª DOLORES SALAR I MARÍN

Artista:MIGUEL BALAGUER

Lema:“AROMES DE VALENCIA”

Sección:

Presidente

ERNESTO NAVARRO I NAVARRO