Unitat d’ Igualtat.

La temàtica que vertebra l’any amb un fum d’activitats, ambdues Falles i llibrets és la visibilització i la reivindicació de la dona i la xiqueta en la ciència, concretament en les àrees de les STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

“Els estudis d’educació superior relacionats amb les Ciències es veuen recompensats en el mercat laboral, encara que les àrees d’estudi es troben condicionades en gran mesura per les diferències de gènere a l’estat espanyol i als països de l’OCDE”.

Segons les dades del Consell Nacional d’Educació (CNED), els hòmens predominen en l’àrea de tecnologia on s’inclouen les enginyeries i les ciències, mentre que les dones són majoria indiscutible en les carreres de salut, educació i ciències socials.

La ciència i la igualtat de gènere són vitals per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Amb la finalitat d’assolir l’accés i la participació plena i equitativa en la ciència per a les dones i les xiquetes, i a més per a aconseguir la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones i les xiquetes, l’Assemblea General de les Nacions Unides va decidir proclamar en 2016, l’11 de febrer com el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència.

Per tot l`esmentat anteriorment, des de l’Associació Cultural Falla Penya el Mocador, considerem molt necessari visibilitzar el treball que es fa des de la Unitat d’Igualtat de la UV, otorgant-li el Premi ViP 2023 pels valors i la professionalitat que es transmet des d’esta àrea de la Universitat, desconeguda per moltes persones.

Segons Rosa Mochales: “La directora de la Unitat d’Igualtat de la UV, vol agrair la tasca de la Falla Penya el Mocador en pro de la promoció i la visibilitat de les dones científiques. I és que una creença assumida és el fet que la pèrdua del talent científic, la poca presència de dones en les carreres STEM es resoldrà amb el temps, però els estudis i informes ens indiquen que calen mesures de sensibilització, de promoció o d’acció positiva per retenir el talent femení en les àrees més masculinitzades com són la ciència, la tecnologia, les matemàtiques, les enginyeries. Des de la Unitat d’Igualtat tenim com a objectiu fer efectiu el dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i des de 2007 ens encarreguem d’impulsar les polítiques d’igualtat en la Universitat de València per, en concret en aquest àmbit de les Stem, eliminar els estereotips de gènere de la ciència i la tecnologia i fomentar vocacions científiques en les dones. Una tasca que des de la Unitat d’Igualtat fem amb un clar compromís feminista i una responsabilitat amb la igualtat.”