Davant els comentaris que estan arribant a FJFS, sobre la prohibició de realitzar “Despertàs” durant la setmana fallera aclarir:

- En cap moment des de FJFS s’ha comentat en Mesa de Presidents que les “Despertás” estan prohibides.

- S’ha traslladat a la Mesa de Presidents perquè comuniquen en les seues comissions, les paraules que ens han fet arribar des de la FVVAC, sobre que cada Associació Fallera per a complir amb la normativa actual sobre material pirotècnic ( 3 – Extacte ITC 18 del Reial decret 989/2015,de 30 d’octubre) per a poder realitzar “manifestacions festives com les Despertás”, han de tindre en el seu cens, un mínim d’1 associat amb el carnet RGCRE (responsable de grup de consumidors reconeguts com a experts), i cadascun dels participants en la DESPERTÀ ha d’estar en possessió del carnet CRE ( consumidor reconegut com a expert).

- Tant el Responsable RGCRE i els CRE, han d’estar registrats en el cens de la Conselleria de Gobernació.

- Si les condicions anteriors no es compleixen per part de qualsevol associació festiva, hi ha la possibilitat que durant les manifestacions festives (DESPERTÀ) durant la setmana fallera, tant la Policia Nacional, Policia Autonòmica, Guàrdia Civil i Policia Local, sol·liciten les acreditacions( carnet) a cadascun dels participants en la DESPERTÀ, i si no estan en possessió d’aquest, poden ser sancionats amb una amonestació econòmica i no deixar-los participar en la DESPERTÀ.

- Pels motius anteriorment exposats, des de FJFS amb la col·laboració de FVAAC, es van organitzar sengles cursos de RGCRE el 15/12/18 i CRE previst per al 12/01/19 ( es va suspendre per falta de participants). La resposta per part dels membres d’aquesta Federació, va ser molt pobra, matriculant-se en el curs RGCRE només 24 persones, la resta fins a completar el mínim de participants (80) van ser d’altres poblacions fins i tot d’altres Comunitats Autònomes, mentre que per al curs CRE només es van matricular 14 adults ( d’un mínim de 50 per a poder realitzar-se el curs), per la qual cosa va haver de suspendre’s.

Davant qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb el FVAAC a través de:

- web: https://fvaac.es
- ☎ : 682 87 26 72 – 9.00 h. a 20.00 h. de dilluns a divendres.

Mes informació ací.