Falla La Marina

Comissió Nº: 9

Casal faller: C/ Espronceda, 38

Monument: Pza. La Marina


COMISSIÓ INFANTIL

Fallera Major Infantil

JUDITH ALCAIDE I SÁNCHEZ

Artista: RAÚL GARCÍA I PERTUSA

Lema: “A PER ELLS, MARINERS!!”

Secció: ESPECIAL

President Infantil

MATÍAS ALBERTO MARCO I BRONCHÚ


COMISSIÓ MAJOR

Fallera Major

SEILA PRADAS I PALOMERA

Artista: MARIO GUAL

Lema: “MIL I UNA NITS..”

Secció: ESPECIAL

President

ALBERTO CEBRIÁN I HERNÁNDEZ