Falla El Mercat

Comissió Nº: 29

Casal faller: C/ Padre Pellicer, 20

Monument: Pza. Cronista Chabret
amb J. Rodrigo


COMISSIÓ INFANTIL

Fallera Major Infantil

MARTA MANZANO SAMOS

Artista:  ANA RODRÍGUEZ 

Lema: CLASE

Secció:

President Infantil

ÁLVARO NOGUERA I GÓMEZ


COMISSIÓ MAJOR

Fallera Major

IRIS MUÑOZ I SIMÓ

Artista:  ANA RODRÍGUEZ 

Lema: FENT L’INDI

Secció:

President

OSCAR BOLÓS I MARTÍN